/ 1
Uneko ikuspegia
Ohiko gaiak:
Artea, historia eta Errenteriako bizitza, eta, oro
har, errenteriarrak.
Errenteriarren edo Errenteriako lagunen oroitzapena
k, hainbat arrazoi direla eta
aurten garrantzizkoak izan direnak, edo ateak itxi
dituzten tradizioko saltokiak.
Aurten gomendaturiko gaia:
Burdinbidearen 150 urte Euskadin.
Entregatzeko data-muga:
Maiatzaren 17a
Entregatzeko lekua:
Errenteriako Udal Artxiboa (Herriko plaza z.g.) edo
honako helbidean:
oarso@errenteria.net
Luzera:
Gehienez sei orrialde, A4 formatuko papera, Times N
ew Roman letra eta 12 neurrikoa,
1,5eko lerroartea.
Euskarria:
Open Office testu formatua, Libre Office edo Office
.
Grafikoak, irudiak:
Grafikoak, irudiak eta taulak testuan lokalizatu be
har dira eta bakoitzak bere oina
izango du. Bertan argazkilaria edo egilea eta irudi
aren azalpena gutxienez jasoko dira.
Argazkien gutxieneko kalitatea 300 ppp-koa izango d
a, tif edo jpg formatuan. Gainera,
argazkiak txertatu egin beharko dira, era bereizian
eta testu dokumentutik aparte,
posta mezuan edo testu-fitxategiko CD batean.
Egilearen eskubideak:
Artikulu egilea entregatutako lanarekin batera doan
ilustrazioen ustiapen eskubideen
titularra izango da (edo egile/titularraren baimena
izango du argitalpen honetan
lagatzeko), baita horietatik sor daitezkeen irudi-e
skubidearenak ere.
Egileak lana emateak eta Erredakzio Batzordeak onar
tzeak artikulua lagatzea dakar,
hainbat udal hedabidetan argitaratua izan dadin.
Hizkuntzak:
Euskara eta gaztelania.
Oharrak:
Lanak onartzea Erredakzio Batzordearen iritziaren e
sku geratuko da.
Informazio gehiago:
e-mail:
oarso@errenteria.net
Tfno. 943 449610 / 943 449626