Udalbatzaren ohiko osoko bilkura egingo da gaur arratsaldean

Gaur arratsaldeko 18:30ean udaletxeko pleno aretoan otsaileko Udalbatzaren Ohiko Osoko Bilkura ospatuko da. Hauxe izango da gai zerrenda:

  1. Udalbatzak 2015eko urriaren 27an eginiko ohiko osoko bilkurari dagokion akta irakurri eta, egoki bada, onartzea.
  2. Ondorengo ebazpenen berri ematea: Alkatetzarenak (48 zk.tik 163 zk.ra, biak barne), zinegotzi-ordezkarienak (95 zk.tik 234 zk.ra, biak barne) eta Tokiko Gobernu Batzarrarenak.
  3. Kontu-hartzailetzak egindako txostenak.
  4. Administrazio emakidako sisteman dauden hainbat garajetako garaje-plazen prezioak eguneratzea, 2015eko abenduaren 31n. Udal garajeen hainbat kanon eta prezio onartzea (2016).
  5. Galdera-eskariak