Udalak herritarren asebetetzeari eta beharrei buruzko 2022ko inkestaren emaitzak aurkeztu ditu

Argazkian, ezkerretik eskuinera: Eñaut Gracia, Informazioaren Gizartearen zinegotzia; Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatea, eta Maite Gartzia, alkateordea.

Maiatzean inkestak egin ziren herritarren artean ezagutzeko udalerriarekin, Udal Gobernuarekin eta Udalak ematen dituen zerbitzuekin zerikusia duten hainbat gairi buruz duten iritzia.

Inkesta hau bi urtean behin egiten da 2016tik, eta gardentasun-ariketa bihurtzen da, gardentasun-atarian baitaude eskuragarri. Beraz, egiten den laugarren aldia da eta antzeko egitura izateak konparazioak egin ahal izatea errazten du.

600 inkesta egin zaizkie Errenterian bizi diren 18 urtetik gorako pertsonei, 2020an bezala, orduan egin baitzen azken aldiz bi urtez behingo azterketa hau.

Horietako 500 pertsona ausaz hautatu dira, eta gainerako 100ek kontrol-lagin bat osatzen dute, talde horren iritzia denboran zehar nola aldatzen den ikusteko. Azken lagina udalerriko biztanleriaren errealitatearen adierazgarri da. Aztiker Soziologia Ikergunea arduratu da inkesta horiek egiteaz.

Inkestaren bidez jaso diren iritziak eta atera daitezkeen ondorio nagusiak oso garrantzitsuak dira Udalarentzat, martxan dauden edo agintaldian zehar martxan jarriko diren proiektuak eta udal-politikak definitzeko zein birorientatzeko lagungarri direlako.

Udalerriarekiko asebetetze-maila eta arazo nagusiak:

Errenteriarren batez besteko asebetetzea herriari dagokionez, 10etik 7,9ekoa da, eta nabarmentzen dira garraio publikoari dagokionez udalerriak dituen loturak, herriko giroa, eskaintza kulturala eta, oro har, bizimodu lasaia.

Inkestari erantzun diotenen kezka nagusien artean bi nabarmentzen dira: aparkaleku falta eta segurtasun falta.

Udal Gobernua eta kudeaketaren balorazioa:

Udal Gobernuari buruzko balorazio orokorra 10etik 6,8ekoa da, eta % 68,4k uste du “Errenteriako arazoak konpontzen ari dela” edo “badakiela nola konpondu, baina denbora gehiago behar duela”. Oposizioari buruzko iritziari dagokionez, % 26,8ak uste du ez duela ez laguntzen, ezta oztopatzen ere.

Hainbat zerbitzuri eta auzo bakoitzak Udalaren aldetik jasotzen duen arretari buruz galdetuta, ezberdintasunak antzeman dira; balorazio positiboena Erdigunea-Olibet-Etxe Berrietako bizilagunena da, eta negatiboena berriz, Galtzarabordan eta Iztietan bizi direnena.

Egungo eta etorkizuneko proiektuak

Gai zehatzei dagokienez, nabarmentzekoa da udaletxera joatean jasotako arretari, kultura-eskaintzari, tokiko merkataritzaren eta ostalaritzaren sustapenari eta kirol-instalazioen eskaintzari buruz jasotako pertzepzio ona.

Etorkizuneko ardatzei dagokienez, herritarrek garrantzitsutzat jotzen dituzte gazteen eta adinekoen beharrak asetzearekin, azpiegiturak eta instalazioak hobetzearekin eta tokiko ekonomia indartzearekin zerikusia dutenak.

Herritarrei proiektu zehatzei buruz galdetuta, indarra hartzen dute gazteen emantzipazioa sustatzearekin, bakarrik bizi nahi ez duten adinekoentzako etxebizitza-alternatibak eskaintzearekin, adinekoen zaintzan gehiago inbertitzearekin eta tokiko merkataritza eta ostalaritza sustatzearekin lotutakoek.

Txostena hemen deskarga daiteke.